Villa Godi

Welkom op de blog van Ahmet Sahin

Op mijn blog kunt u mijn gehele verslag voor UMR zien, mijn literatuur en mijn A0 poster.

Advertisements

Literatuur

Literatuur Citaat week 1:

‘’De ideale locatie van de villa voldoet tenminste aan drie voorwaarden. Ze ligt in het middelpunt van de landerijen, aan een bevaarbare rivier of kanaal en op een prominente, van alle kanten zichtbare plek en indien mogelijk op de top van een heuvel.’’

Reactie:
Hieraan is op te merken dat Palladio bij zijn ontwerpen het natuur met zijn ontwerpen wil betrekken en er een eenheid van wil maken. Aangezien zijn opdrachtgevers rijke mensen zijn, ben ik het ermee eens dat de villa op een prominente plek moet staan, want de villa moet de status van de eigenaar uitstralen. Dus opvallen, op een heuvel en van alle kanten te zien zijn.

Palladio geeft in een van zijn voorwaarde aan dat de villa in het middelpunt van de landerijen moet staan. Hier ben ik het met hem eens, want de villa is het middelpunt en is gevestigd op een heuvel zo kijkt die over de landerijen heen, zo kan die zien wat er om hem heen gebeurd en kan alles vanuit de villa in de gaten gehouden worden.

Ook geeft Palladio aan dat het aan een bevaarbare rivier of kanaal gevestigd moet worden. Hier ben ik het met hem eens want water creëert een gevoel van vrijheid, rust en frisheid. Als de rivier of kanaal ook bevaarbaar dan valt deze gelijk op wanneer er mensen langs de villa gaan, hierdoor is de villa ook te zien van 3 kanten.

 

Literatuur citaat week 2:

’Er is duidelijk sprake van een hoofdrichting in het plan, die van de tot ver buiten het huis doorgetrokken symmetrieas.’’

Reactie:
In zijn gebouwen zie je duidelijk een as door het midden gaan, de symmetrie as. Alles wordt om deze as gebouwd. In mijn analyse is ook duidelijk te zien dat hij dit al gelijk in het begin van zijn carrière is gaan gebruiken. De eerste villa genaamd Villa Godi. De zichtlijnen waar je door het hele gebouw door kan kijken naar het landschap. De looplijnen in de gebouw, ieder ruimte is te bereiken via de loggia maar ook via de ruimtes die tegen elkaar aan liggen.

 

Literatuur citaat week 3:

Palladio: ‘’Ik heb het tempelfront aan de voorkant van alle woningen voor de villa’s en ook voor enkele in de stad gemaakt, daar waar de hoofdingang is;’’

Reactie:
Dit doet hij om nadrukkelijk aan te tonen wat de voorkant is en waar de ingang van de villa is. Door dit nadrukkelijk aan te geven wordt er onderscheid gemaakt, want de gebouw straalt macht en rijkdom van de eigenaar uit en zo laat hij zien dat het niet zomaar een villa is, maar een villa die de eigenaar representeert .

 

Literatuur citaat week 4:

’We shall therefore borrow all our Rules for the Finishing our Proportions, from the Musicians, who are the greatest Masters of this Sort of Numbers, and from those Things wherein Nature shows herself most excellent and compleat.” Leon Battista Alberti (1407-1472)’’

Reactie:
In de Renaissance werd wereldrijke, sensuele en ritmische muziek belangrijker. Muziek werd gezien als een kunst. Muziek kreeg ook een belangrijke rol in de architectuur. Muziek gaf harmonie, een soort evenwicht, de waarheid, de eeuwigheid en de kosmos. In de muziek kwamen ook goddelijke verhoudingen en proporties voor die ze tot uitdrukking willen brengen. De mens en kosmos staan in verhouding met elkaar, dit was dan ook de grondslag van de muziek in de Renaissance. Ook de belevenis en de gevoelens kwamen naar boven zoals somberheid en rust. De klankschoonheid zorgde voornamelijk voor ritme en gaf inspiratie voor diverse architecten zoals: Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti maakt in de citaat hierboven duidelijk gebruik te willen maken van muziek voor het bepalen van verhoudingen (Pythagoras), omdat muziek ook verhoudingen heeft zoals ruimte, octaaf, diapason etc.

 

Literatuur citaat week 5:

‘’Om de drassige en vruchtbare kleigronden in het laaggelegen midden en zuiden van de veneto te ontgingen, zijn talloze drainagewerken uitgevoerd.’’
Bron: Palladio de villa, en het landschap.

Reactie:
Als Palladio de ideale locatie had gevonden die voldoen aan de drie voorwaarden die hij opnoemde, houdt niets hem tegen om een van zijn bouwwerken hier te vestigen.

 

Literatuur week 6:

De strategische ligging in het landschap

Het gebied rondom de gebouwen wordt ook onderscheiden  in nuts-, woon- en representatieve functies waarbij gebruik gemaakt wordt van categorieën als de landerijen, de moestuin en boomgaard en de siertuinen. De tuinen voor het huis sieren de hof of vervangen deze als de bijgebouwen te gering in omvang zijn om een hof te maken. De moestuinen liggen aan de buitenzijde van het terrein. De tuinen aan de voorzijde vervullen een representatieve functie.

Totale Verslag

Villa Godi.

Algemeen.                                                                                           Foto 1

Villa Godi Malinverni is de oudst bewaard gebleven villa van de Italiaanse architect Andrea Palladio . De villa werd ontworpen voor de gebroeders Godi (machtige edelmannen uit Vincenza) de bouw van de villa startte in 1537 en werd afgerond in 1542. Met latere aanpassingen aan de villa. Aangezien het de eerste villa was die Palladio ontwierp was het opvallend bij de villa dat er in vergelijking tot andere werken van Palladio weinig ornamenten aanwezig zijn en mist het nog de meer samenhangende bouw van de kern en de bijgebouwen. Het hoofdgebouw is teruggetrokken gebouwd tussen de bijgebouwen en bevat muurschilderingen en fresco’s van bekende schilders als Padovano, Zelotti en del Moro.

In ‘I quattro libri dell’architettura’ (De vier boeken van architectuur) geschreven door Andrea Palladio zelf, verscheen 28 jaar na de bouw van de villa met daarin een plan voor de villa, uitgebreid met extra boerderij bijgebouwen, die nooit gerealiseerd zijn.

De villa is onderdeel van de UNESCO wereld erfgoed lijst als onderdeel van Stad Vincenza en de Palladio Villa’s van de Veneto.

Tegenwoordig is het gebouw en de aanliggende tuinen open voor publiek, en is er een archeologisch museum gevestigd in de kelder.

Foto 2

Analyse:

Wanneer er gekeken wordt naar het gebouw is het duidelijk te zien dat er een strenge ordening zit in het gebouw deze ordening gebruikt Palladio bij alle ontwerpen. Wanneer je kijkt naar de plattegrond van de gebouw zou je in het midden van het gebouw een as kunnen trekken en zien dat alle vertrekken gespiegeld aan elkaar liggen. Deze as (de rode stippenlijn in de afbeelding hieronder) wordt de natuurlijke as genoemd. Deze as werd bewust en duidelijk in zijn ontwerpen naar voren gebracht, zeker in zijn latere werken zie je dat het ‘’uitzicht/natuur’’ volleding langs deze as wordt gevormd. Door een denkbeeldige 2e as die dwars op de eerste as staat (de blauwe stippenlijn in de afbeelding hieronder), wordt de ordening van het gebouw versterkt. Ook wel de Culturele as genoemd en het verwijst naar de richting die door de mens is gecreëerd.

Foto 3

Als je kijk naar het originele ontwerp (deze is niet uitgevoerd) zie je dat alles vanuit deze twee assen gevormd word. Alles is gekoppeld aan de twee assen en gespiegeld aan de natuurlijke as en parallel aan de culturele as.

  

Structuur in Plattegrond.

Zoals in vele ontwerpen van Palladio zitten de basisvormen verwerkt in zijn ontwerpen en komen deze ook duidelijk terug in voor. Een van de bekende kenmerken van Palladio is dat zijn villa’s altijd volgens een strakke ordening zijn opgebouwd. De centrale hal in het midden, links en rechts daarvan bevinden zicht de vertrekken. Het bijzondere in dit ontwerp (Villa Godi) is dat de centrale hal niet naar voren maar naar achteren is gezet in tegenstelling tot zijn andere ontwerpen. In zijn latere ontwerpen is te zien dat Palladio gebruik maakt van de klassieke Romeinse bouwstijl doordat hij in Rome verbleef. Hierdoor bevat Villa Godi nog niet alle kenmerken van de latere villa’s van Palladio en mist het nog de meer samenhangende bouw van de kern en de bijgebouwen en de ornamenten op de gevels. Als er naar de plattegrond gekeken wordt is te zien dat het anders is vergeleken de andere ontwerpen, dit is te zien aan de hoofdgebouw die naar achteren is teruggezet. Dit is bij de rest van de gebouwen niet terug te zien, waarschijnlijk omdat dit te kostbaar zou zijn geweest. Wel valt er hier een hoop verhoudingen en structuren uit te herleiden. Op de afbeeldingen is te zien dat elke vorm zich verhoud tot een andere vorm in de ontwerp, hierdoor staat het hele gebouw met elkaar in verhouding.

Foto 4.1

Hieronder de plattegrond zoals die is uitgevoerd.

 scannen0037

Foto 6.1

Verdieping indeling:

Foto 7
Wat opvallend is aan de ontwerpen van Palladio
is dat er een verdeling binnen

gemaakt tussen de functies van de ruimten en de verdiepingen waarop die zich bevinden.                                                        

Op de begane grond bevinden zich:

 • Wasplaatsen
 • Keuken
 • Andries
 • Kelder
 • Personeelsruimte
 • Ovens
 • Andere dingen voor het dagdagelijkse gebruik
 • Houtopslag

De vertrekken die op de begane grond bevinden (meestal voor het personeel) worden gekenmerkt door de goedkopere afwerking in tegenstelling tot de 1ste verdieping.
Foto 8
Op de 1ste verdieping bevinden zich de luxere vertrekken die voor de gastheer zijn bedoeld. Deze zijn te herkennen aan de strakke en luxe afwerkingen met rijkelijke versieringen met onder andere fresco’s en ornamenten.

 • op de 1ste verdieping bevinden zich:
 • Ruime hallen
 • Loggia’s
 • Bibliotheken
 • Studieruimte
 • Grote kamers Foto 9

Villa Godi bezit nog een 2e verdieping wat niet veel voorkomt in de villa’s van Palladio. Deze verdieping werd als restfunctie gebruikt, zoals voor opslag van goederen of personeelsruimten.

 

Zichtlijnen

De zichtlijnen in de gebouw zoals die is uitgevoerd. Als je op een van de blauwe lijnen staat kan je door het gebouw heen kijken naar buiten ( zichtlijn naar buiten ) en bij de rode lijnen kan je niet door het hele gebouw heen kijken maar tot een bepaalde punt ( zichtlijn binnen).
Foto 10.1

Foto 11

scannen0038

Hieronder het uitzicht vanaf de verschillende lagen van het gebouwencomplex van Villa Godi. Van boven naar beneden terrassen die de gebouwen verbinden met de tuin, het plateau dat voor-, achter- en zijgedeelte verbindt, de piano nobile en het totaal

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

De toegangsroutes naar het gebouw en de routine binnen het gebouw.

Hieronder zijn de toegangsroutes naar het gebouw toe te zien. De huidige over de weg Rood aangegeven. Door de poort en de brolo lichtbruin aangegeven. Over de oude weg via Comune gestippeld in het rood aangegeven.

Foto 17

Hieronder de routine binnen in het gebouw. Zoals te zien is kan je binnen in het gebouw rondlopen door alle ruimten heen. Door verschillende routes kan je in bepaalde ruimtes komen. Opmerkelijk is dat de linkerzijde en rechterzijde bijna helemaal op elkaar lijken.

Foto 18.1

Structuren in de gevel
Foto 19

scannen0032

Als je kijkt naar de gevel zie je een structuur terugkomen, allen wat ook meteen opvalt is dat Palladio in dit project heel summier versieringen in de gevel heeft toegepast in vergelijking tot zijn andere projecten. Hierboven is een afbeelding te zien zoals die uitgevoerd is en hieronder is een afbeelding te zien zoals die ontworpen is. In de twee afbeeldingen is een duidelijk verschil te zien. Met name de ingang is anders ontworpen dan uitgevoerd. De zijgebouwen waren ontworpen maar niet uitgevoerd, die tegelijkertijd in verhouding is met de villa zelf.

Foto 20

scannen0033

Hier is opvallend dat Palladio anders heeft ontworpen dan uitgevoerd. Hier is te zien dat de ramen verschillend zijn van de originele ontwerp en zoals die is uitgevoerd, maar wat wel duidelijk is dat de ramen in een constante rechte as achter elkaar geplaatst zijn. Hierdoor wordt je door de mooie uitzicht naar ieder ruimte getrokken.

Gevel analyse

Als je hieronder kijkt naar de gevel is duidelijk te zien dat de twee zijgebouwen met elkaar te maken hebben, de groene streep in het midden van de zijgebouw laat zien dat het een spiegelbeeld is van elkaar. De blauwe streep (symmetrie as) in het midden geeft ook weer aan dat er vanaf daar gespiegeld kan worden, dat de gebouw hetzelfde is als aan de andere kant. De dak is een geheel, maar kan visueel verdeeld worden in drie delen zoals hieronder is geanalyseerd.

Foto 21

Dit is ook te doen met de gevel zoals die is ontworpen. Hierin is ook duidelijk te zien dat de blauwe streep (symmetrie as) het hart is en dat er vanuit daar gespiegeld kan worden. De groene streep geeft aan dat de zijgebouwen ook zijn gespiegeld in afstand van de kozijnen. Ook hier wordt de dak als een geheel gemaakt en kan door de middelstuk verdeeld worden in drie delen.

foto 22

Wat ook opvallend is als de gevel bekeken wordt, is dat er een verhouding zit zoals in vele villa’s van Palladio. De groene vierkanten hieronder zijn 1:1 en de rode rechthoek is 1:2. In beide ontwerpen is te zien dat Palladio de verhoudingen terug laat komen, onlangs dat de ontwerp anders is dan de uitgevoerde variant.
Foto 23

Foto 24

De verhoudingen komen ook terug in de formaat van de kozijnen zoals hieronder te zien is. De groen gekleurde kozijnen zijn 1:2 en de blauw gekleurde is 1:1.In de ontwerp zoals die is getekend is de rood gekleurde kozijn 1:1, de groen gekleurde kozijn is 1:2 en de blauw gekleurde kozijn is 2:3

Foto 25

foto 26

Foto 23.567jpg

Foto 24.567jpg

Foto 27
De verhoudingen van de kozijnen komen duidelijk terug in alle gevels. De groen gekleurde kozijnen zijn 1:2 en de blauw gekleurde is 1:1.

foto 28.1

De verhoudingen komen terug in de doorsneden zoals te zien is. De groene gedeelte is 1:1 die past 2 maal in de gele gedeelte die is dan 1:2. De groene gedeelte past ook 2 maal in de paarse vlak die ook 1:2 is. De blauwe gedeelte is 1:1 en kan 2 keer in de rode vlak die is dan 1:2.

foto 29.1

In deze doorsnede zijn de verhoudingen ook te zien. Het donkerblauwe vlak waar de entree zich bevindt, wat tevens ook de culturele as is is 1:1, het lichtblauwe vlak is 1:2. Bij de andere vertrekken zijn de verhoudingen anders ten opzichte van de entree. Hier komen ook verhoudingen naar voren die zijn als volgt: De gele vlak is 1:1, De rode vlak is 1:2 en de licht groene vlak is 2:3.

Exploded view
 
foto explode
 
 
 
 
Bronnen:
http://www.villagodi.com/english/index.htm
http://www.google.nl/search?q=villa+godi+malinverni&hl=nl&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=CvT7UN6SBPOU0QW-uoDoDA&ved=0CFoQsAQ&biw=1280&bih=923
http://nl.wikipedia.org/wiki/Villa_Godi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio
http://www.frommers.com/slideshow/index.cfm?group=538&p=3
http://www.unospitedivenezia.it/eng/evento.php?id_area=11&id_cat=36&id=1206
http://www.event1001.com/seminar-meeting/italy/lonedo-lugo-di-vicenza/villa-godi-malinverni-/6746/
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Godi
http://en.wikipedia.org/wiki/Palladian_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Palladian_Villas_of_the_Veneto