Literatuur Citaat week 1:

‘’De ideale locatie van de villa voldoet tenminste aan drie voorwaarden. Ze ligt in het middelpunt van de landerijen, aan een bevaarbare rivier of kanaal en op een prominente, van alle kanten zichtbare plek en indien mogelijk op de top van een heuvel.’’

Reactie:
Hieraan is op te merken dat Palladio bij zijn ontwerpen het natuur met zijn ontwerpen wil betrekken en er een eenheid van wil maken. Aangezien zijn opdrachtgevers rijke mensen zijn, ben ik het ermee eens dat de villa op een prominente plek moet staan, want de villa moet de status van de eigenaar uitstralen. Dus opvallen, op een heuvel en van alle kanten te zien zijn.

Palladio geeft in een van zijn voorwaarde aan dat de villa in het middelpunt van de landerijen moet staan. Hier ben ik het met hem eens, want de villa is het middelpunt en is gevestigd op een heuvel zo kijkt die over de landerijen heen, zo kan die zien wat er om hem heen gebeurd en kan alles vanuit de villa in de gaten gehouden worden.

Ook geeft Palladio aan dat het aan een bevaarbare rivier of kanaal gevestigd moet worden. Hier ben ik het met hem eens want water creëert een gevoel van vrijheid, rust en frisheid. Als de rivier of kanaal ook bevaarbaar dan valt deze gelijk op wanneer er mensen langs de villa gaan, hierdoor is de villa ook te zien van 3 kanten.

 

Literatuur citaat week 2:

’Er is duidelijk sprake van een hoofdrichting in het plan, die van de tot ver buiten het huis doorgetrokken symmetrieas.’’

Reactie:
In zijn gebouwen zie je duidelijk een as door het midden gaan, de symmetrie as. Alles wordt om deze as gebouwd. In mijn analyse is ook duidelijk te zien dat hij dit al gelijk in het begin van zijn carrière is gaan gebruiken. De eerste villa genaamd Villa Godi. De zichtlijnen waar je door het hele gebouw door kan kijken naar het landschap. De looplijnen in de gebouw, ieder ruimte is te bereiken via de loggia maar ook via de ruimtes die tegen elkaar aan liggen.

 

Literatuur citaat week 3:

Palladio: ‘’Ik heb het tempelfront aan de voorkant van alle woningen voor de villa’s en ook voor enkele in de stad gemaakt, daar waar de hoofdingang is;’’

Reactie:
Dit doet hij om nadrukkelijk aan te tonen wat de voorkant is en waar de ingang van de villa is. Door dit nadrukkelijk aan te geven wordt er onderscheid gemaakt, want de gebouw straalt macht en rijkdom van de eigenaar uit en zo laat hij zien dat het niet zomaar een villa is, maar een villa die de eigenaar representeert .

 

Literatuur citaat week 4:

’We shall therefore borrow all our Rules for the Finishing our Proportions, from the Musicians, who are the greatest Masters of this Sort of Numbers, and from those Things wherein Nature shows herself most excellent and compleat.” Leon Battista Alberti (1407-1472)’’

Reactie:
In de Renaissance werd wereldrijke, sensuele en ritmische muziek belangrijker. Muziek werd gezien als een kunst. Muziek kreeg ook een belangrijke rol in de architectuur. Muziek gaf harmonie, een soort evenwicht, de waarheid, de eeuwigheid en de kosmos. In de muziek kwamen ook goddelijke verhoudingen en proporties voor die ze tot uitdrukking willen brengen. De mens en kosmos staan in verhouding met elkaar, dit was dan ook de grondslag van de muziek in de Renaissance. Ook de belevenis en de gevoelens kwamen naar boven zoals somberheid en rust. De klankschoonheid zorgde voornamelijk voor ritme en gaf inspiratie voor diverse architecten zoals: Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti maakt in de citaat hierboven duidelijk gebruik te willen maken van muziek voor het bepalen van verhoudingen (Pythagoras), omdat muziek ook verhoudingen heeft zoals ruimte, octaaf, diapason etc.

 

Literatuur citaat week 5:

‘’Om de drassige en vruchtbare kleigronden in het laaggelegen midden en zuiden van de veneto te ontgingen, zijn talloze drainagewerken uitgevoerd.’’
Bron: Palladio de villa, en het landschap.

Reactie:
Als Palladio de ideale locatie had gevonden die voldoen aan de drie voorwaarden die hij opnoemde, houdt niets hem tegen om een van zijn bouwwerken hier te vestigen.

 

Literatuur week 6:

De strategische ligging in het landschap

Het gebied rondom de gebouwen wordt ook onderscheiden  in nuts-, woon- en representatieve functies waarbij gebruik gemaakt wordt van categorieën als de landerijen, de moestuin en boomgaard en de siertuinen. De tuinen voor het huis sieren de hof of vervangen deze als de bijgebouwen te gering in omvang zijn om een hof te maken. De moestuinen liggen aan de buitenzijde van het terrein. De tuinen aan de voorzijde vervullen een representatieve functie.

Advertisements